Sürdürülebilir Kalkınma

tarafından
2181
Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), Birleşmiş Milletler tarafından 25 Eylül 2015 tarihli Genel Kurulunda kabul edilen 17 hedeften oluşmaktadır. BM liderliğindeki bu süreç Kalkınma Gündemi  olarak 193 üye devletin dahil olduğu bir anlaşmadır. Bu hedefler;

1. Yoksulluğa Son
2. Açlığa Son
3. Sağlıklı Bireyler
4. Nitelikli Eğitim
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6. Temiz Su ve Sağlıklı Koşullar
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10. Eşitsizliklerin Azaltılması
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları
12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karada Yaşam
16. Barış ve Adalet
17. Hedefler için Ortaklıklar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri insanlığın hedeflediği  en geniş görüş birliğini temsil etmektedir. Bu hedefler, medeniyetimiz için her insanın sahip olduğu hakların özetidir. Ayrıca insanlığın  refah seviyelerine ilişkin asgari düzeyi belirler ve gelecek nesillere yönelik yükümlülüklerini tanımlar. Dünyada eşitsizlikler sadece ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda sektörel, bölgesel, etnik, toplumsal ve cinsiyet temellidir. Yoksulluk ve düşük üretkenlik, belirli bölgelerde, yerli halklarda ve kadınlar arasında yoğunlaşmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmada sağlanacak başarılar eşitsizliklerin ortadan kalkmasını ve yoksulluğun azaltılmasını sağlayabilecektir.

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma politikaları kapsamında çok sayıda yasa, mevzuat, yönetmelik ve  politika oluşturulmuştur. Türkiye’nin en üst düzey ulusal politika belgesi olarak tanımlanmakta olan Türkiye Ulusal Kalkınma Planı, tüm makro düzeydeki ulusal politikaları ve öncelikleri ortaya koymaktadır. Türkiye, 1992 Rio Konferansı’ndan sonra, ilk olarak sürdürülebilir kalkınma kavramını 1996’da 7. Kalkınma Planı’na getirmiştir. Son on yılda Rio + 20’nin sonuçları 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı ile uyumlu hale getirilmiştir. 10. Kalkınma Planı’nın temel ilkelerinden biri sürdürülebilir kalkınmadır ve Plan “insan merkezli kalkınma” yaklaşımına dayanmaktadır.