Endüstri 4.0

tarafından
1516
Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü Sanayi Devrimi, 2011-2012 yıllarında Almanya Hannover Fuarında halka açık bir şekilde Endüstri 4.0 devrimi olarak tanıtılmıştır. 

Sanayi 4.0’dan önce 1. 2. ve 3. Sanayi devrimleri yaşanmıştır. Bunlar şu şekildedir;

Sanayi 1.0 (Makineleştirme)

Birinci sanayi devrimi, 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında gerçekleşti. Üretim insanlar ve iş hayvanları tarafından gerçekleştiriliyordu.  Nerdeyse yaşamın her alanında hissedilmeye başlanan bu devirde, su ve buhar gücüyle çalışan makineler sayesinde emek optimize haline gelerek, tarımsal üretim daha da verimli bir hal almıştır.   

Sanayi 2.0 (Seri Üretim)

20. yüzyılın başlarında, dünya çelik üretimi ve fabrikalarda elektriğin kullanımı dünyada, seri üretimde ikinci sanayi devrimi olarak adlandırıldı. Çeliğin seri üretimi ile demiryollarının hayata geçmesi ve fabrikalarda elektriğin üretime büyük katkısı yaşam alanlarını kolaylaştırmıştır.

Sanayi 3.0 (Bilgisayarlaşma)

1950’lerin sonunda başlayan bu üçüncü yenilik, beraberinde bilgisayar ve otomasyon (otomatik araçlar) teknolojilerini getirmiştir. Bu teknolojiler sayesinde fabrika ve işletmeler modern, üretken ve verimli bir döneme geçerek, özellikle üreticilerin işlerini kolaylaştırıp hızlandırmıştır. 

Endüstri 4.0 (Şimdi ?)

Son yıllarda, endüstride dördüncü sanayi devrimi olarak ortaya çıktı. Endüstri 4.0 özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada yoğun ilgi gören ve çok önemsenen modern teknolojik yeniliklerdir. Bu modern teknolojiler; ekonomileri, endüstrileri, tarımsal üretimi ve bütün  disiplinleri etkileyecektir. Sanayi 4.0’ı kısaca tanımlayacak olursak; modern teknolojik makineler ve araçlar web bağlantısı ile güçlendirilerek, bütün üretim zincirlerini görselleştirebilen sensörler yardımıyla iletişimin sağlandığı akıllı fabrika/işletme fikridir. Bu akıllı fikir sayesinde, bütün sektörlerdeki üretim farklı ve zengin boyutlara ulaşacaktır. Dünyanın dördüncü endüstri yeniliği sayesinde fiziksel, biyolojik ve dijital dünyalar arasındaki bağlantı sistemleri erişimi sağlanacaktır. Bu gelişmiş sistemler sayesinde üretim ve insanlar arasında daha iyi işbirliği erişimi sağlanarak kontrol mekanizması gelişmesi beklenmektedir.

Sanayi veya Endüstri 4.0,

 • Sensör cihazları ve cep telefonları gibi nesneler ile internet arasındaki bağlantıları ifade eder (Nesnelerin interneti)
 • Üretim ile ilgili olarak insanlar, veri depoları ve teknolojik cihazlar arasındaki bağlantıları ifade eder (Endüstriyel nesnelerin interneti).
 • Üretim süreçlerindeki hesaplama ve fiziksel işlemlerinin bilgisayarlarla izlenebilme olarak nidelendirilir (Siber fiziksel sistemler).

Endüstri 4.0’ın Ana Bileşenleri:

 • Nesnelerin İnterneti
 • Akıllı ürün ve robotlar
 • Büyük veri sistemleri
 • Siber fiziksel sistemler
 • Kurumsal kaynak planlaması
 • Bulut bilgi işlemi
 • Makineden makineye iletişim sistemi (M2M)
 • Dijitalleştirme teknoloji sistemi
 • Akıllı fabrika/işletme sistemi gibi bileşenler mevcuttur.

Böyle teknoloji harikası yenilikler tam anlamıyla hayata geçirildiğinde; tarım, ticaret, sanayi, hizmet ve ekonomi gibi konulara büyük yenilikler  kazandıracağı söylenilmektedir…

Her açıdan modern ötesi bir yenilik olan dördüncü sanayi devrimi, evrenimizi teknolojik cihazlarla dijitalleştirirse, çağımız buna hazır mı?