Gelir Eşitsizliği

tarafından
1554
Gelir Eşitsizliği

Küresel olarak ülkeler arasında eşitsizliğin ölçülmesi çok basit değildir. Sadece finansal eşitsizliklere odaklanmak yeterli midir yoksa yaşam kalitesini de mi dikkate almak gerekir?

Mali açıdan eşitsizliğin üç temel kriteri vardır; bunlar gelir farklılıkları, tüketim miktarlarındaki eşitsizlikler ve servet düzeyindeki farklılıklardır. Gelir bireyin dönem başı ve dönem sonu aynı zenginlikte kalmak koşulu ile tüketebileceği mal ve hizmet miktarı olarak; servet de kişinin gelirinin tüketilmemiş biriktirilmiş olan kısmı olarak tanımlandığında ekonomik ya da mali eşitsizliğin ana unsuru gelir olmaktadır. Bu nedenle genellikle, eşitsizlik terimi gelir eşitsizliği anlamına gelir. Tüketim genellikle gelirle ilgilidir, insanların yaşam standartları tükettikleriyle anlaşılabilir dolayısıyla gelir gelişme düzeyini belirler. Ayrıca zenginlik, servet ya da birikmiş sermaye ki bu bireyin vergi ödeme gücüdür, yaşam standardını belirleyen diğer bir ölçüt olmaktadır.

Finansal eşitsizliğin belirlenmesi sürecinde “Gini Endeksi” en yaygın kullanılan eşitsizlik ölçüsüdür. Bu endeks bir ülkenin gelirinin veya servetinin dağılımına bakar, burada sıfır tam eşitliği ve toplam 100 eşitsizliği temsil eder.

“Palma Oranı” ise Gini Endeksine bir alternatiftir ve üst ve alt gelir gruplarındaki farklar üzerinde odaklanır. Bu oran, en üst %10 gelir grubunun gelirden aldığı payın en alttaki %40 gelir grubunun gelirden aldığı paya oranı olarak hesaplanır.

Yüksek Palma Oranına Sahip Ülkeler

Ülkeler Palma Oranı Gini Endeksi
Güney Afrika 7.1 63.4
Haiti 6.5 60.8
Botswana 5.8 60.5
Namibya 5.8 61.0
Merkezi Afrika 4.5 56.2
Zambiya 4.3 55.6
Lesoto 4.3 54.2
Kolombiya 3.9 53.5
Brezilya 3.5 51.5

Kaynak: https://www.tutor2u.net/economics/reference/what-is-the-palma-ratio

 

Düşük Palma Oranına Sahip Ülkeler

Ülkeler Palma Oranı Gini Endeksi
Ukrayna 0.8 24.1
Slovenya 0.9 25.6
Norveç 0.9 25.9
Slovakya 0.9 26.1
Kazakistan 0.9 26.3
Çek Cumh. 0.9 26.1
İsveç 0.9 27.3

Kaynak: https://www.tutor2u.net/economics/reference/what-is-the-palma-ratio

Dünya Mutluluk Raporu (Yaşam Memnuniyeti), 155 ülkeyi mutluluğa göre sıralamaktadır ve her ülkeden 1000 kişinin katıldığı bir ankete dayanmaktadır. Analiz, kişi başına düşen reel GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi ve insanların yaşam seçimlerini ve yolsuzluk algılarını oluşturma özgürlüğüne yönelik algılarına dayanmaktadır. Son raporda Kuzey ülkeleri, Norveç, Danimarka ve İzlanda ile listenin en başında yer alırken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi ve Tanzanya son sıralarda yer almaktadır. Tek başına servet mutluluk getirmez. Dünya Mutluluk Raporu’ndaki rakamlara göre, yüksek bir GSYİH her zaman yüksek bir mutluluk sıralamasında eşit değildir. Mutluluk bakımından en yüksek sıralama olan Norveç, GSYİH sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır.