Mutlu Köylüler ve Sefil Milyonerler

tarafından
3274
Mutlu Köylüler ve Sefil Milyonerler

Adam Smith ve Jeremy Bentham gibi erken iktisatçılar ve filozoflar, mutluluk çalışması konusunda ciddiydi. Ancak, ekonomide niceliksel yöntemlerin yükselmesiyle birlikte, refah kavramını daha duyarlı tanımlama ihtiyacı ortaya çıktı ve “mutluluk” kavramını irdelemek gerekti. İlerleyen dönemlerde  Richard Easterlin, mutluluk ve gelir arasındaki ilişkiyi tekrar gözden geçirdi. Bulguları bir paradoks gibi görünen şeyler ortaya çıkardı; ülkeler daha zengin hale geldikçe, ortalama mutluluk seviyeleri zaman içinde artmadı, ya da kişi başına belli bir asgari gelir düzeyine ulaştıklarında, kişi başına düşen GSYİH ve ülkeler arasındaki ortalama mutluluk seviyeleri arasında net bir ilişki yoktu. Bu bulmaca Easterlin paradoksu olarak bilinir.
Son yıllarda, Easterlin paradoksunun tutup tutmadığına dair yenilenen bir tartışma oldu, çünkü artan sayıda iktisatçı, her türlü soruyu araştırmak için mutluluk anketlerini kullanmaya başladı. Gallup Dünya Anketi’nin yeni verilerine dayanan Betsey Stevenson, Justin Wolfers ve Angus Deaton tarafından yapılan son çalışmalar, gelir ve mutluluk arasında tutarlı bir ilişki bulmakta ve doğrudan doğruya Easterlin’in bulgularına meydan okumaktadır. Bu durum konunun iktisatçılar arasında tekrar gündeme gelmesine neden olmuş, hatta zaman zaman tartışmalara yol açmıştır.

Daha ziyade ironik olarak, tartışmaların her iki tarafı da doğru olabilir. Bunun iki sebebi vardır. Bir yanda, daha zengin ülkelerdeki insanların yoksul olanlardan daha mutlu olmaları, diğer taraftan gelirden bağımsız olarak, gelirden başka pek çok şey özgürlük, sürekli istihdam ve sağlık gibii nsanların mutluluğuna katkıda bulunur.  Diğer sebep metodolojikdir. Daha sonraki çalışmalar, Afrika’daki küçük fakir ülkelerden ve geçiş ekonomilerinden daha fazla (ağırlıksız) gözlemlerin yer aldığı Gallup Dünya Anketi’nden yeni verileri kullanmaktadır.

Hayatınla ne kadar mutlusun?
Mutluluğu ölçmek için kullanılan sorularda da farklılıklar vardır. Easterlin’in çalışması, Dünya Değerleri araştırması, ABD Genel Sosyal Araştırması ve diğerlerinin yanı sıra açık uçlu mutluluk veya yaşam doyumu soruları kullanan Eurobarometro anketine dayanmaktadır. Genel olarak, bu sorular “hayatınızda ne kadar mutlu olursunuz?” Ya da “yaşamınızdan ne kadar memnunsunuz?” Sorusunu sormaktadır, olası cevaplar “hiç değil” den 4 ya da 5 puanlık bir ölçekte “çok” a kadar uzanmaktadır. Bu soru setleri geniş anlamda tanımlanmış makul mutluluk ölçerlerdir. Tüm bu sorulara dayanan araştırmalar, ortalama olarak, iyi bir evliliğin, sağlığın ve yeterli gelirin mutluluk düzeyinin yüksek olduğunu; işsizlik, boşanma ve ekonomik istikrarsızlığın düşük mutluluk düzeyini göstermektedir.

Araştırmalar, dünya çapında mutluluk belirleyicilerindeki kararlı kalıpları doğrularken, aynı zamanda hem refah hem de sıkıntıya uyum sağlama konusunda dikkate değer bir insan kapasitesi olduğunu göstermektedir. Böylece, Afganistan’daki insanlar Latin Amerikalılar kadar mutlu olabilirler; ya da Kenyalılar Amerikalılar kadar sağlıklarından memnun olabilirler.
Mutlu köylüler ve sefil milyonerler
Uyum sağlama kapasitesi – normların ve beklentilerin  rolü – özellikle mutluluk ve gelir arasındaki ilişkiyi incelemek için her türlü ölçüm ve karşılaştırma zorluklarını ortaya çıkarmaktadır. Düşük beklentileri nedeniyle çok mutlu olduklarını bildiren Hindistan’daki yoksul köylülerin mutluluk seviyelerini, mutsuz olduklarını bildiren varlıklı CEO’larla karşılaştırabilir miyiz? Bu, “mutlu köylü ve sefil milyoner problemi” dir. Ekonomik ve diğer türlü ilerlemelerin gerçekleşmesi için bazı mutsuzlukların gerekli olabileceğini ileri sürülebilir. Kendi ülkelerini ve ailelerini çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için terk eden göçmenlerin örnekleri ya da daha geniş kamu yararı için hayatlarını feda eden devrimciler bunu doğrulayabilir. Bu aynı zamanda, Hindistan’daki fakir bir köylüye, köylüleri “daha iyi” bir yaşam arayışına teşvik etmek için nesnel gelir ölçütlerine göre ne kadar mutsuz olduklarını söylemek gibi daha da zor soruna işaret eder.

Bu mutlu köylü ve sefil milyoner paradoksu da, mutluluğun uygun tanımını sorgulamaktadır.

En azından, bu bilmece birkaç yıl boyunca ekonomistlere  mutluluk, gelir ve ötesi hakkında fikir verecektir. Üstelik, hem yöntem hem de ekonomik felsefe için insan refahının hangi ölçütlerinin ekonomik ilerleme ve insani gelişmenin en doğru ölçütleri olduğunu derinden düşünmemize zorlayacaktır.

Çeviri: Carol Graham’ın (2010)  “Happy Peasants and Miserable Millionaires: Happiness Research, Economics, and Public Policy” isimli çalışmasının sadece  bir bölümünün çevirisidir.