Tarım 4.0

tarafından
2481
Tarım 4.0

Yeryüzünde, insanın varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. İnsanlar yeryüzü sahnesine çıkarken belli dönemlere kadar göçebe halinde yaşayarak, beslenme ve gıda ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle doğadan karşılarlardı. Asırların geçmesiyle, insan yaşamında büyük değişim ve gelişimlerin yaşanması sonucunda, tarım sayesinde yerleşik bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu yerleşik merkezler nüfusun artmasıyla beraber,   zamanla büyük şehirlere dönüşmüştür. Her geçen gün dünyada nüfusun artması, yeni şehir merkezleri ve beslenme sorununu ortaya çıkarmıştır.

Tarihin karanlık devirlerinden 20. yy’in başlarına kadar, dünya popülasyonu açlık ve beslenme sorunuyla baş eder nitelikteydi. Bilindiği üzere geleneksel tarım, insan ve hayvan iş gücüne dayalı bir yöntem olup daha sağlıklı olduğu söylenilmektedir. Yıllar geçtikçe dünya nüfusunun çoğalması sonucunda, tarımsal ürünlerin insan popülasyonunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Dünya sahnesine ismini gelişmiş devlet olarak duyuran bazı güçlü-gelişmiş devletler, tarımsal üretim ve verimliği artırmada yeni önlemler almaya başlayıp insan beslenmesinde sorunların derinleşmemesi için modern yöntemlerle önlem almaya başlamışlardır.

Son yıllarda gıda ve beslenmeye büyük çözümler getireceği söylenilen Tarım 4.0’ın gelişim süreci, bu modern yöntemlerden biridir. Tarım 4.0’dan önce;

Tarım 1.0

 1. yüzyılların başlarında, düşük verimliliğe sahip emek yoğun bir tarım sistemi sürecidir.
 • Geleneksel yöntemlerle emeğin yoğun olduğu tarım sürecidir
 • İnsan ve hayvan işgücüne dayalı bir tarım sistemidir.
 • Su ve buhar makinelerin icat edilmeye başlandığı dönemdir.
 • Tarımsal mekanizasyonun yeni yeni başlama sürecidir.

Tarım 2.0

Yeşil Devrim olarak bilinen tarımın bu aşaması,  1950’lerin sonlarında başlayarak yüksek verim elde etme sürecidir.

 • Traktör üretimin iç tarımda yerini alma dönemin başlama aşamasıdır.
 • Tarım ürünlerinde hastalık ve zararların azaltılması için sentetik ilaçların kullanılmaya başlanma aşamasıdır.
 • Verimi artıran gübrelerin kullanılmaya başlama aşamasıdır.
 • Tarımda yeni ve özel makineler kullanılarak düşük maliyetle yüksek getiri elde etme sürecidir.

Tarım 3.0

Tarım 2.0’ın daha modern devamı niteliğinde olan bu tarım süreci, maliyetleri düşürme, kaliteli ve farklı ürün geliştirme sürecidir.

 • Tarımsal üretimde akıllı teknolojilerin hız kazandığı süreçtir.
 • Modern sera ve sulama otomasyonunun tarımda yer almaya başladığı dönemdir.
 • Üründe kalite ve çeşitliliğin hız kazanmaya başladığı süreçtir.
 • Tarım sektöründe AR-GE projelerinin kurulmaya başlandığı dönemdir.
 • Minimum maliyetle, maksimum kar elde etme çabasının yoğun olduğu ve rekabetin hız kazandığı çağdır.
 • Arz-talep dengesinin yakalama sürecidir.

Tarım 4.0

 1. yüzyıl küresel dünyasında üzerinde durulan bu süreç, tarım için 4. Devrim olarak adlandırılır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara yükseleceği söylenilmektedir. Her geçen gün artan dünya nüfusunun gıda ve besin ihtiyaçlarının karşılanması için gelişmiş devletler şimdiden harekete geçerek, teknolojik yöntemlerle bu ihtiyaçları sürdürülebilir hale getirme çabasındadırlar.

Son birkaç yıldır gelişmiş devletlerin dünya gündemine getirdiği Tarım 4.0 devrimi, modern dijital teknolojilerle;

  • Toprak işleme,
  • Ekim,
  • Budama,
  • Ürün rotasyonu,
  • Hasat teknikleri,
  • Geleceğe yönelik yüksek üretim ve verim elde etme,
  • Çevreyi daha iyi koruma hedeflenmektedir.     

Böyle ilerlemiş teknolojik yöntemlerle, artan dünya popülasyonunun gıda taleplerini karşılamak için tarım sektöründe 4. devrime ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, Dünya hükumeti zirvesi, uluslar arası etkinliğinde geleceğe yönelik taleplerin karşılanması için Tarım 4.0 sürecini başlatmıştır. Bu süreçle tarım sektöründe risk yaratan gelişmeler ele alınıyor.

Özellikle;

 • Tarımın sürdürülebilirliği,
 • Gıda güvenliği,
 • İklim değişikliği,
 • Yoksulluğun azaltılması,
 • Doğal kaynakların kıtlığı gibi hayati öneme sahip konular mevcuttur.

Zaman geçtikçe artan nüfusun yeterli beslenmesi ve yiyecek kıtlığına maruz kalmaması için tarım 4.0 süreci, geleceğe yönelik tarımsal ürünlerin karşılanması için bütün dünya için büyük bir yeniliktir.

Tarım 4.0 yeniliğiyle; tarımsal işletmeler ve/veya çiftlikler, öncelikle,

 • Sensör cihazlar gibi otomatik kontrol sistemleri,
 • Makine ve bilgi teknolojileri gibi üst düzey teknolojilerle,
 • Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi gerekeceği belirtiliyor.

Ayrıca tarımın sürdürülebilirliği ve gelecek tarım için;

 • Robotlar,
 • Sıcaklık ve nem sensörleri,
 • Havadan dronlarla görüntüler,
 • GPS gibi üst düzey akıllı teknolojiler kullanılacağı planlanmaktadır.
 • Böylesi gelişmiş modern ötesi akıllı tarım sistemleri; sensörler, cihazlar ve robotik sistemler harikası sayesinde çiftlik ve işletmeler; üretken, karlı, verimli, çevre dostu ve güvenilir olması beklenilmektedir…

Böylesi modern üst düzey bir sistem dünyamızda tam anlamıyla hayata geçirildiğinde;

 • Sürdürülebilir, yenilikçi ve bilgiye dayalı tarım ve tarımsal işletmecilik,
 • Tarımsal üretim ve verimin artırılması,
 • Gıda güvencesi ve güvenliği sağlanması,
 • Yiyecek kıtlığı sorununun üstesinden gelme,
 • Yaşanılabilir ve güvenli bir çevre olur.